Kies de optimale weg!
 
Algemeen
Bij Optido kunnen externe krachten worden ingehuurd op het raakvlak van actuariaat en IT. Yanko Hoekstra is de eigenaar en voorlopig de enige werknemer.

Betekenis Optido
Opti is de afkorting van optimaal. Do betekent in het Japans de weg. Optido betekent dus de optimale weg. In mijn werk zal ik altijd op zoek gaan naar de optimale weg om dingen op te lossen. 

Opdrachten
Zelf ben ik op het moment ingehuurd bij ASR. Ik hou me daar bezig met de bouw van software om de aanpassingen voor de pensioenleeftijd door te kunnen voeren.

Zoek en vervang tool
De zoek en vervang tool (ZVT) kan in batch en op stuks niveau brieven aanmaken en teksten zoeken en vervangen door middel van een sjabloon. Met name de batch functionaliteit van het zoeken en vervangen maakt deze tool heel krachtig. Het gaat niet alleen om simpel zoeken en vervangen. Ook voor de audit is inzichtelijk gemaakt wat de resultaten zijn. Meer hierover is te lezen onder het kopje diensten.

Factorentool

Naast deze opdracht ben ik bezig met de ontwikkeling van een factorentool. Deze factorentool wordt beschikbaar gemaakt als Excel add in die geschreven wordt in C++. Het voordeel van deze werkwijze is dat de functies in excel sneller zullen zijn dan bij een Excel add in die geschreven wordt in VBA. De tool zal in eerste instantie voor verschillende overlevingstafels de verschillende actuariele factoren kunnen berekenen. De helpfunctie van deze tool is online beschikbaar. Mocht er interesse zijn in deze tool schroom dan niet om contact op te nemen, u kunt dan ook een trial versie krijgen.
Home
Diensten
ContactGegevens
CV